Nguyễn Công Phượng-Bầu Đức tuyên bố Công Phượng không có quyền ở lại TPHCM, khẳng định điều khoản ngầm ở HAGL

Xem thêm