nguy hiểm hơn Delta-Biến thể Omicron: 'Tảng đá ngáng đường' hay cơ hội để thoát khỏi đại dịch Covid-19?