nguy cơ nhiễm bệnh-Sau khi thử nghiệm trên chuột, Việt Nam tiếp tục thử nghiệm vắc-xin phòng Covid-19 trên động vật khác