người xa lạ-Sự thật kinh hoàng về những bữa tiệc tình dục của giới trẻ: Hiểm hoạ tứ phía, trải nghiệm 'nát tan' theo mọi nghĩa và cái giá trả mãi không hết