Người thừa kế L'Oreal-Người thừa kế tập đoàn L'Oreal thành nữ tỷ phú giàu nhất thế giới