người tàn tật-Mỹ: người đàn ông điếc bạo hành bạn gái mù bằng dao rựa