người phụ nữ bị cắt cổ-Video: Kinh hoàng giây phút người phụ nữ bị đâm nhiều nhát vào cổ ở Bình Dương