người phát ngôn-Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc hỗ trợ Campuchia nâng cấp căn cứ quân sự