Người nước ngoài tử vong trong khách sạn-Phát hiện xác chết tại khách sạn nhóm 'nữ quái' giết người đổ bê tông từng ẩn nấp