người nhập cảnh-Cảnh báo nguy cơ dịch lây lan từ người nhập cảnh trái phép