người mắc bệnh phổi-Dấu hiệu '1 dày, 2 đen, 3 đau' cảnh báo người mắc bệnh phổi