người lao động-Người lao động được tiêm vắc xin, ở trọ, xét nghiệm... miễn phí khi trở lại TPHCM

Xem thêm