người kiến và chiến binh ong-Kirk Douglas - Huyền thoại điện ảnh Hollywood qua đời ở tuổi 103