Người bất tử ra rạp-Người bất tử chưa ra rạp, nhạc phim đã được khen ngợi hết lời