người bất tử-Hát nhạc phim 'Tiệc Trăng Máu' quá sức ma mị, Bùi Lan Hương lại gây sốt