ngưng hoạt động-Facebook sập toàn cầu, tỉ phú Mark Zuckerberg 'bay' 6 tỉ USD

Xem thêm