Ngư dân-Ngư dân Bình Định cứu một người Philippines gặp nạn trên biển

Xem thêm