Ngọc Trinh bị mất cắp bộ sưu tập đồng hồ-Đang 'đập hộp' núi đồ hiệu 12 tỷ, Ngọc Trinh bỗng tuyên bố muốn chuộc lại 1 món đặc biệt bị mất trong vụ trộm 15 tỷ đồng?