Ngọc trai-Tìm thấy viên ngọc trai 8.000 năm tuổi 'lâu đời nhất thế giới'