Ngọc ốc-Ăn ốc cắn phải ngọc quý, một gia đình ở Vũng Tàu rao bán 8 tỷ đồng