ngoại trưởng mỹ-'Donald Trump đã rời đi một mình': Ông Maduro tuyên bố ăn mừng 'chiến thắng dành cho Venezuela'

Xem thêm