Ngô Văn Quốc-Tước danh hiệu Công an nhân dân nguyên đại uý cướp tiệm vàng ở Huế