Ngô Diệc Phàm bị chỉ trích-Ngô Diệc Phàm bị chỉ trích vì thái độ ngôi sao, để mặc bảo vệ xô người đi đường