nghiên cứu mới-Nghiên cứu từ Israel chỉ ra đối tượng dễ nhiễm COVID-19 nặng dù đã tiêm vaccine