nghịch tử-Nghịch tử dùng búa sát hại bố: 'Đánh bố nhiều lần'

Xem thêm