Nghi vấn Sơn Tùng và Thiều Bảo Trâm chia tay-Bị kéo vào drama chủ tịch chia tay bồ đỏng đảnh, Thiều Bảo Trâm mở hẳn Q&A nói về 'true love' và hé lộ luôn gu bạn trai

Xem thêm