nghẽn lệnh-Sự cố hệ thống tại công ty chứng khoán: Ai là nhân vật chính?