nghệ an-Bắp cải 2.000 đồng/cái không ai mua, dân Nghệ An bỏ thối đầy đồng

Xem thêm