ngập lụt-Nghệ An: Người dân ven sông phải lên đê dựng lều cho trâu bò trú ẩn

Xem thêm