ngân hàng nhà nước-NHNN chính thức điều chỉnh tỷ giá ngoại tệ, rẻ hơn giá thị trường

Xem thêm