ngân hàng lãi đậm-Ngân hàng lãi đậm, nhiều khả năng giảm lãi suất cho vay?