Nga Phạm-Tuyên bố 'lụm đại' sau khi được khen tới tấp vì set đồ đẹp, vợ Minh Nhựa khiến dân tình đỏ mắt ước ao