Neymar-PSG hỏi mua Ronaldo phòng trường hợp bán Neymar