New Zealand-Đưa gần 270 công dân Việt Nam từ Úc và New Zealand về nước

Xem thêm