ném đá-Chê người yêu qua mạng xấu hơn ảnh, chàng trai không ngờ bị dân mạng ném đá ngược: 'Tha cho con gái người ta đi!'

Xem thêm