Ném bom xăng khiến 4 người bỏng nặng-Lời khai lạnh người của kẻ ném bom xăng khiến 4 người trong gia đình bỏng nặng