nấu ăn-Đăng đàn chê em gái vụng, làm trứng vịt lộn hầm ngải cứu sai cách, nhưng dân mạng lại chỉ ra điều 'nghe rất sai nhưng lại quá đúng' này

Xem thêm