NATO-Lãnh đạo Anh-Ukraine điện đàm, giới chức Donetsk kêu gọi sơ tán dân khẩn cấp

Xem thêm