nâng cấp núi đôi-Tiêm filler nâng ngực, người phụ nữ bị hoại tử 'núi đôi', sắp vỡ