nam thanh niên tâm thần-Phạt 5 người để thanh niên tâm thần đột nhập máy bay