nam thanh niên bị tai nạn lao động-Dọn công trình trước bão, nam công nhân bị rơi xuống hầm sâu 7m