nam sinh tử nạn-Nam sinh trường chuyên ở Sóc Trăng tử nạn trong chuyến đi trải nghiệm