nam sinh treo cổ tự tử-Một học sinh lớp 4 chết trong tư thế treo cổ