nam phi-Triều Tiên công bố thư ông Kim gửi tổng thống Nam Phi ngày 27/4

Xem thêm