nam công nhân bị vùi lấp ở đường tố hữu-Vụ công nhân bị đất vùi lấp ở Hà Nội: 'Anh ta bị đất vùi chìm nghỉm, không nhìn thấy người đâu'