Nam California-Mỹ: Nổ khí gas tại Nam California, 16 người thương vong