nam bệnh nhân phi công-Bệnh viện Chợ Rẫy sẽ huy động tối đa nguồn lực, thiết bị để cứu chữa nam phi công người Anh