Myanmar-Reuters: Nhà thơ Myanmar tử vong trong tù, thi thể trả lại 'không còn nội tạng'

Xem thêm