Mỹ - Triều-Hàn Quốc tiếp tục giục Mỹ xúc tiến đàm phán với Triều Tiên

Xem thêm