My Sói Thu Quỳnh-Thu Quỳnh: 'Tôi từng rất stress, đứng hàng giờ để nhìn 4 bức tường'